Leasing to prosta droga do nowego samochodu.

Umów się z doradcą

link-down

logo Powrót do góry

Czym jest leasing?

Leasing to umowny stosunek cywilnoprawny. W leasingu występują dwie strony umowy, finansujący/leasingodawca i korzystający/leasingobiorca. Finansujący przekazuje drugiej stronie prawo do korzystania z określonej rzeczy na uzgodniony w umowie leasingu okres. Korzystający wypłaca finansującemu opłaty leasingowe ustalone w systemie ratalnym.

Dlaczego leasing Money Up?

Jak uzyskać leasing?

To proste, prawda?

Umów się z doradcą

Opłaty i oprocentowanie

Całkowity koszt leasingu to wszystkie koszty jakie musi opłacić osoba zaciągająca kredyt.

Zaliczają się do nich:

  • Odsetki;
  • Prowizje;
  • Ubezpieczenie;
  • Wymóg prowadzenia konta czy karty kredytowej w danym banku, który pobiera za to opłatę;
  • Opłaty, np. przygotowawcza czy admninistracyjna związana ze sporządzeniem umowy, koszty dotyczące oceny naszej zdolności kredytowej, koszty związane z zabezpieczeniem.