Większy kredyt mniejsza rata.

Umów się z doradcą

link-down

logo Powrót do góry

Czym jest kredyt walutowy?

Typowy kredyt walutowy jest udzielany w walucie krajowej, ale w dniu podpisania umowy jego wartość jest przeliczana na zagraniczną walutę (np. EUR, USD, CHF) według bieżącego kursu. Harmonogram rat podawany jest w walucie zagranicznej. Spłaty dokonywane są w walucie krajowej przeliczanej według kursu waluty przypadającego na dzień spłaty. Najkorzystniejszy dla Ciebie kredyt jest spłacany na podstawie fixingu (kursu średniego) ze względu na brak różnicy w wartości tj. spreadu.

Dlaczego Money Up?

Jak uzyskać kredyt?

To proste, prawda?

Umów się z doradcą

Opłaty i oprocentowanie

Całkowity koszt kredytu to wszystkie koszty jakie musi opłacić osoba zaciągająca kredyt.

Zaliczają się do nich:

  • Odsetki;
  • Prowizje;
  • Ubezpieczenie;
  • Wymóg prowadzenia konta czy karty kredytowej w danym banku, który pobiera za to opłatę;
  • Opłaty, np. przygotowawcza czy admninistracyjna związana ze sporządzeniem umowy, koszty dotyczące oceny naszej zdolności kredytowej, koszty związane z zabezpieczeniem.